Năm 2035, Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng toàn diện hệ thống bến cảng trên tuyến đường chính sông Trường Giang hiện đại

2022-11-25 15:47:49(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên ngày 24/11 từ Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc được biết, đến năm 2035, Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng toàn diện hệ thống bến cảng trên tuyến đường chính sông Trường Giang hiện đại với bố cục hợp lý, chức năng hoàn thiện, tập trung và xanh, an toàn và thông minh, các tài nguyên tuyến bờ bến cảng được bảo tồn hiệu quả và khai thác tập trung, tiết kiệm, hiệu quả cao.

 Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc mới đây ban hành “Quy hoạch về bố cục bến cảng trên tuyến đường chính sông Trường Giang và bảo tồn khai thác tuyến bờ bến cảng”. Quy hoạch nêu rõ, ưu hóa bố cục cảng biển, dốc sức xây dựng cụm cảng biển ba khu vực lớn là khu vực ven sông châu thổ sông Trường Giang, trung du sông Trường Giang và thượng du sông Trường Giang, thúc đẩy phát triển nhất thể hóa. Hoàn thiện hệ thống vận tải bến cảng chở hàng, hành khách như công-ten-nơ, quặng sắt, than, vận chuyển du lịch, v.v., trên sông Trường Giang.


 

Biên tập viên:Thiên Thư