EU chưa đạt được đồng thuận về cơ chế hạn chế mức giá khí thiên nhiên

2022-11-25 11:09:22(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ trưởng Năng lượng EU ngày 24/11 tổ chức hội nghị đặc biệt, nhưng chưa đạt được đồng thuận về cơ chế hạn chế mức giá khí thiên nhiên đề nghị trước đó, sẽ một lần nữa triệu tập hội nghị vào trung thượng tuần tháng 12.

Ủy ban châu Âu ngày 22/11 đề nghị, thực hiện hàng loạt biện pháp hạn chế mức giá khí thiên nhiên từ tháng 1 năm sau. Một khi dao động giá khí thiên nhiên thị trường châu Âu đáp ứng điều kiện đã đặt ra trước, cơ chế này sẽ khởi động và hạn chế giá khí thiên nhiên cao nhất ở ngưỡng 275 ơ-rô/mê-ga-oát giờ.

Nhân sĩ phân tích thị trường chỉ rõ, giá cao nhất quy định hiện nay cao hơn dự kiến, có thể chưa đạt được hiệu quả thực tế, ngược lại ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường năng lượng. Hiện nay, giá khí thiên nhiên TTF giữ mức 120 ơ-rô/mê-ga-oát giờ. 

Biên tập viên:Hạ Vi