Việc nghiên cứu mẫu đất Mặt Trăng Thường Nga 5 thu được tiến triển mới, lần đầu tiên phát hiện quặng sắt từ cỡ submicro được hình thành trong quá trình va chạm

2022-11-25 15:53:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu hoá học trái đất Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tiến hành phân tích đối với hạt chất lưu huỳnh lấy từ bột mẫu đất Mặt Trăng Thường Nga 5, lần đầu tiên chứng thực sự tồn tại của quặng sắt từ cỡ submicro được hình thành trong quá trình va chạm. Thành quả nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí học thuật quốc tế “Nature Communications”.

Việc phát hiện và chứng thực quặng sắt từ cỡ submicro đã cung cấp chứng cứ trực tiếp cho suy đoán của giới học thuật về khả năng tồn tại phổ biến quặng sắt từ nguyên sinh trong đất của mặt Trăng, đồng thời cũng có thể cung cấp nghiệm chứng thí nghiệm và điểm tựa lý luận cho việc giải thích những vấn đề khoa học quan trọng như sự khác thường về từ tính trên bề mặt mặt Trăng.

Biên tập viên:Hạ Vi