Điện thoại trực tiếp Cơ chế liên lạc trên biển và trên không cơ quan bảo vệ an ninh Trung – Nhật có triển vọng sớm khởi động xây dựng

2022-11-25 16:38:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, điện thoại trực tiếp Cơ chế liên lạc trên biển và trên không cơ quan bảo vệ an ninh Trung – Nhật có triển vọng sớm khởi động xây dựng.

Kể từ khi Cơ chế liên lạc trên biển và trên không cơ quan bảo vệ Trung – Nhật được xây dựng từ năm 2018 đến nay, tổng thể vận hành tốt đẹp, đã phát huy vai trò tích cực cho gìn giữ hòa bình và ổn định trên Đông Hải. Hiện nay, trải qua nhiều vòng tham vấn, cơ quan bảo vệ an ninh hai nước đã đạt được tiến triển tích cực về công việc điện thoại trực tiếp của cơ chế liên lạc, có triển vọng sớm khởi động xây dựng.

Biên tập viên:Hạ Vi