Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy hợp tác chống khủng bố quốc tế

2022-11-24 15:25:44(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng ngày 23/11 cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực tham gia công tác của Ủy ban 1267, Ủy ban chống khủng bố, Ủy ban 1540 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác chống khủng bố quốc tế, hoàn thiện hệ thống chống phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đóng góp mới cho giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày tiến hành buổi thông báo chung chống khủng bố và các cơ quan liên quan. Kết hợp tình hình báo cáo của người phụ trách 3 ủy ban, Phó Đại sứ Cảnh Sảng đã trình bày quan điểm của Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi