Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sẽ thăm Trung Quốc

2022-11-24 15:03:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người phát ngôn Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Triệu Minh ngày 24/11 tuyên bố: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 29/11 đến ngày 1/12.

Biên tập viên:Hạ Vi