Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô về việc In-đô-nê-xi-a xảy ra thiên tai động đất

2022-11-23 16:15:36(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô về việc In-đô-nê-xi-a xảy ra thiên tai động đất.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, bàng hoàng được tin In-đô-nê-xi-a xảy ra thiên tai động đất, gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản nghiêm trọng, tôi xin thay mặt chính phủ và nhân dân Trung Quốc chia buồn tới người gặp nạn, gửi lời thăm hỏi chân thành tới gia quyến người gặp nạn và người bị thương. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Giô-cô và chính phủ In-đô-nê-xi-a, người dân khu vực xảy ra thiên tai nhất định có thể khắc phục thiên tai, tái thiết quê nhà.

Biên tập viên:Hạ Vi