Khởi động Cuộc tuần tra chung lần thứ 123 trên sông Mê Công Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan

2022-11-23 17:50:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Sáng 22/11, hai tàu thực thi pháp luật Trung Quốc tham gia Cuộc tuần tra chung lần thứ 123 trên sông Mê Công Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã khởi hành tại bến Cảnh Ha, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đánh dấu Cuộc tuần tra chung lần thứ 123 trên sông Mê Công Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã chính thức khởi động.

Trước khi triển khai hành động, các cơ quan thực thi pháp luật của bốn nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã tổ chức cuộc họp chung của quan chức chỉ huy và hội nghị trao đổi thông tin theo hình thức trực tuyến, cùng phân tích, phán đoán tình hình dịch Covid-19 ở sông Mê Công gần đây. Lưu vực sông và tình hình tội phạm xuyên biên giới, thảo luận biện pháp phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Trong cuộc tuần tra chung lần này, các cơ quan thực thi pháp luật của bốn nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan tổng cộng cử 4 tàu thực thi pháp luật, dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày 3 đêm.

Biên tập viên:Dung Dung