Bộ ngoại giao Trung Quốc: Quan hệ giữa Mỹ và Phi-li-pin không nên phương hại lợi ích của nước khác

2022-11-23 12:51:46(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tin cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Ha-rít (Harris) đang ở thăm Phi-li-pin ngày 22/11 đã đến thăm đảo Pa-la-oan (Palawan) gần vùng biển Nam Hải Trung Quốc, nhằm bày tỏ ủng hộ Phi-li-pin. Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 22/11 chỉ rõ, Trung Quốc không phản đối Mỹ và Phi-li-pin quan hệ qua lại bình thường, nhưng mối quan hệ liên quan không nên phương hại lợi ích của nước khác.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, “Trung Quốc nhất quán cho rằng, giữa các nước triển khai giao lưu hợp tác, cần có lợi cho thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa các nước và vùng lãnh thổ, có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực, chứ không nên nhằm vào hoặc gây phương hại lợi ích nước khác. Trung Quốc không phản đối Mỹ và Phi-li-pin quan hệ qua lại bình thường, nhưng mối quan hệ liên quan không nên phương hại lợi ích của nước khác”.

Biên tập viên:Hạ Vi