Trung Quốc công bố Nền tảng dịch vụ dữ liệu và ứng dụng viễn thám quốc gia, tiếp tục nâng cao tầm ảnh hưởng quốc tế của hàng không vũ trụ Trung Quốc

2022-11-22 15:44:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Lễ công bố Nền tảng dịch vụ dữ liệu và ứng dụng viễn thám quốc gia và Lễ gắn biển Trung tâm Hợp tác quốc tế dữ liệu và ứng dụng vệ tinh Cục Hàng không vũ trụ quốc gia đã diễn ra tại Hải khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đây là hành động quan trọng quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên và dịch vụ ứng dụng viễn thám cấp quốc gia và mang tính tổng hợp, tiếp tục thúc đẩy cùng xây dựng, cùng sử dụng và cùng chia sẻ tài nguyên dữ liệu vệ tinh viễn thám, thúc đẩy năng lực ứng dụng tổng hợp viễn thám Trung Quốc bước lên tầm cao mới.

Biên tập viên:Dung Dung