Diễn ra Hội nghị công tác giao lưu hợp tác xuất bản chủ đề Trung - Việt

2022-11-22 11:20:36(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị công tác giao lưu hợp tác xuất bản chủ đề Trung - Việt mới đây đã diễn ra với hình thức trực tuyến. Hội nghị lần này nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng mà nhà lãnh đạo tối cao hai đảng Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được, phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt chính trị của cơ quan xuất bản uy tín hai đảng, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực chính trị, văn hóa giữa hai đảng và hai nước.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Kiến Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hải Bình lần lượt giới thiệu tình hình liên quan Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tình hình xuất bản của những văn kiện tài liệu quan trọng và sách liên quan của hai đại hội, đưa ra triển vọng đối với giao lưu văn hóa hai nước Trung - Việt.

Biên tập viên:Hạ Vi