Trung Quốc trục vớt thành công thuyền cổ “Trường Giang Khẩu số 2”

2022-11-21 13:59:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/11, tại vùng nước cửa sông Trường Giang, Trung Quốc đã áp dụng “kỹ thuật di chuyển chỉnh thể không tiếp xúc cổ vật bằng xà hình cung”, loại kỹ thuật do Trung Quốc sáng tạo đầu tiên trên thế giới và trục vớt thành công chỉnh thể thuyền cổ “Trường Giang Khẩu số 2” , thuyền gỗ bị chìm với kích thước lớn nhất được phát hiện trong khảo cổ dưới nước của Trung Quốc từ trước đến nay.

Di tích khảo cổ dưới nước Trường Giang Khẩu số 2 bao gồm thân thuyền, nước biển và bùn được bao buộc chặt chẽ trong “hòm chìm khảo cổ” có cấu trúc bằng 22 xà hình cung thép, tổng cộng nặng hơn 8800 tấn.

Thuyền cổ Trường Giang Khẩu số 2 là một con thuyền thương mại đời nhà Thanh, dài 38,1 mét, rộng 9,9 mét, đã tìm thấy 31 buồng. Đây là thuyền buồm gỗ có kích thước lớn nhất, giữ gìn hoàn chỉnh nhất, chở cổ vật với số lượng lớn trong những phát hiện khảo cổ dưới nước của Trung Quốc, chứng minh Thượng Hải là một thành phố cảng biển có lịch sử lâu đời.

Biên tập viên:Hải Vân