Các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công tìm lại được gien giàu prô-tê-in mất đi di truyền từ “tổ tiên của ngô”

2022-11-18 15:05:12(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: “Tổ tiên của ngô” – ngô hoang dại, trải qua  hơn 9000 năm bị con người thuần hóa, đã bị cải tạo thành ngô hiện đại ngày nay, trở thành một trong những cây trồng nông nghiệp có sản lượng cao nhất thế giới.

Trải qua 10 năm nỗ lực bền bỉ, các nhà khoa học Trung Quốc từ ngô hoang dại đã thành công tìm lại được nguồn gien tốt THP9 đã mất đi trong quá trình con người thuần hóa ngô, kiểm soát hàm lượng giàu prô-tê-in, đã nhân bản và hiện đang đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Ngày 17/11, công trình nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí học thuật uy tín quốc tế “Tự nhiên”

Biên tập viên:Vũ Minh