Hoạt động thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta–Băng-đung thành công tốt đẹp, nhận được sự đánh giá cao của nhân sĩ các giới In-đô-nê-xi-a

2022-11-18 14:44:09(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/11, một đoàn tàu kiểm nghiệm toàn diện đường sắt cao tốc đã kiểm tra toàn diện tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta–Băng-đung, kết quả các chỉ số đều rất tốt. Điều này đánh dấu sự thành công tốt đẹp của lần chạy thử đầu tiên tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta–Băng-đung do Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a hợp tác xây dựng.

Tỉnh trưởng Tây Gia-va, In-đô-nê-xi-a cho biết, đây là lần đầu tiên toàn thể người dân In-đô-nê-xi-a được chứng kiến tuyến đường sắt cao tốc đã mong đợi từ lâu, có ý nghĩa lịch sử. Khu vực Tây Gia-va sẽ là nơi được hưởng lợi lớn nhất.

Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách Chiến lược và Phát triển của Công ty Đường sắt quốc gia In-đô-nê-xi-a cho biết, mong Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng các dự án tương tự trong tương lai.

Sau khi tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung khánh thành, thời gian di chuyển giữa thành phố Gia-các-ta và Băng-đung sẽ rút ngắn từ 3 tiếng đồng hồ hiện tại xuống còn 40 phút.

Biên tập viên:Duy Hoa