Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bằng văn bản tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á – Thái Bình Dương

2022-11-17 23:30:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 17/11, giờ địa phương, nhận lời mời, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bằng văn bản nhan đề “Kiên trì nguyện ước ban đầu, cùng thúc đẩy phát triển, mở ra trang sử mới về hợp tác châu Á – Thái Bình Dương” tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC diễn ra ở Băng-cốc, Thái Lan. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á – Thái Bình Dương, đóng góp nhiều hơn cho sự ổn định và thịnh vượng của châu Á – Thái Bình Dương.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, phải đi con đường phát triển hòa bình. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương không phải là sân sau của bất cứ ai, không nên trở thành đấu trường giữa các nước lớn.

Phải đi con đường cởi mở và bao trùm. Ngăn cản, thậm chí tháo dỡ chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng hình thành lâu nay ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sẽ khiến hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đi vào ngõ cụt.

Phải đi con đường chung lưng đấu cật. Phải tăng cường hợp tác, tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy kinh tế châu Á – Thái Bình Dương đi hàng đầu thế giới về phục hồi kinh tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong tình hình mới, chúng ta phải rút kinh nghiệm và bài học lịch sử, ứng phó thách thức thời đại, kiên định thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng mở ra cục diện phát triển mới, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á – Thái Bình Dương.

Chủ tịch Tập Cận Bình có 6 đề nghị: Một là, củng cố nền tảng phát triển hòa bình; Hai là, kiên trì quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm; Ba là, xây dựng bố cục cởi mở trình độ cao hơn; Bốn là, thực hiện kết nối ở tầng nấc cao hơn; Năm là, tạo dựng chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng ổn định và thông suốt; Sáu là, thúc đẩy ưu hóa và nâng cấp kinh tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy sự cùng giàu của toàn thể nhân dân, tăng thêm đầu tư nguồn lực vào hợp tác phát triển toàn cầu, thúc đẩy thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, xây dựng Cộng đồng phát triển toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á – Thái Bình Dương, đóng góp nhiều hơn cho sự ổn định và thịnh vượng của châu Á – Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Duy Hoa