Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 17 – Ấn Độ kế nhiệm Chủ tịch luân phiên G20

2022-11-16 16:08:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 16/11, Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 17 bế mạc tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ kế nhiệm Chủ tịch luân phiên G20 tiếp sau In-đô-nê-xi-a.

Hội nghị Thượng đỉnh lần này với chủ đề “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”, có 3 chương trình nghị sự ưu tiên: cơ sở hạ tầng y tế toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng bền vững.

Biên tập viên:Duy Hoa