Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên tiếp thêm nhân tố ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới

2022-11-15 14:34:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/11, tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a, khi hội kiến Tổng thống Pháp Ma-crông, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, với tư cách là hai lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, hai nước Trung Quốc và Pháp, cũng như Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên kiên trì tinh thần độc lập, tự chủ, cởi mở và hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương đi vững đi xa trên quỹ đạo đúng đắn.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định bất di bất dịch thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao, nỗ lực thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, điều này sẽ mang lại cơ hội mới cho các nước trên thế giới, trong đó có Pháp.

Tổng thống Ma-crông cho biết, mô hình phát triển hiện đại hóa kiểu Trung Quốc rất đáng khâm phục. Pháp kiên trì chính sách ngoại giao độc lập, phản đối gây đối đầu nhóm.

Biên tập viên:Duy Hoa