Hội nghị các bên tham gia “Công ước về các vùng đất ngập nước” lần thứ 14 đã đề ra nhiều chủ trương Trung Quốc

2022-11-14 10:50:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/11, Hội nghị các bên tham gia “Công ước về các vùng đất ngập nước” lần thứ 14 đã chính thức bế mạc. Hội nghị lần này đã đề ra phương hướng chỉ dẫn bảo tồn và phục hồi các vùng đất ngập nước trên toàn cầu hiện nay và tương lai, đề ra chủ trương Trung Quốc về thúc đẩy hành động bảo vệ các vùng đất ngập nước toàn cầu.

    Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức Hội nghị các bên tham gia “Công ước về các vùng đất ngập nước”, hội nghị đã thông qua “Tuyên bố Vũ Hán” và Nghị quyết khung chiến lược phát triển các vùng đất ngập nước toàn cầu, tiếp thêm động lực mới cho hành động bảo vệ các vùng đất ngập nước toàn cầu. Hội nghị đề xuất, Trung Quốc sẽ xây dựng Công viên quốc gia loại hình vùng đất ngập nước, bảo vệ nghiêm ngặt 1/5 các vùng đất ngập nước, thành lập “Trung tâm Rừng ngập mặn quốc tế” tại Thâm Quyến, thành lập mạng lưới bảo vệ đường bay dành cho chim di cư Trung Quốc.


    Năm nay là kỷ niệm 30 năm Trung Quốc gia nhập “Công ước về các vùng đất ngập nước”. Tính đến nay, tổng diện tích các vùng đất ngập nước Trung Quốc đã lên tới 56 triệu 350 nghìn héc-ta, đứng đầu châu Á và thứ 4 thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa