In-đô-nê-xi-a hoàn tất công tác chuẩn bị - Đảo Ba-li bước vào thời gian G20

2022-11-14 15:01:34(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp diễn ra tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a. Tỉnh trưởng Ba-li cho biết, hiện nay, hội trường hội nghị, trung tâm báo chí, v.v., của hội nghị thượng đỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, mong hội nghị diễn ra thuận lợi.

Nhằm đảm bảo hội nghị thượng đỉnh diễn ra thuận lợi, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã đặt ra các bước kiểm dịch y tế nghiêm ngặt và có trật tự, đã đưa vào hơn 1000 ô tô điện làm công cụ giao thông chủ yếu phục vụ hội nghị, thể hiện nỗ lực giảm thiểu phát thải các-bon của In-đô-nê-xi-a.

Biên tập viên:Vũ Minh