Đoạn thử nghiệm đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung, In-đô-nê-xi-a đạt điều kiện vận hành thử nghiệm

2022-11-14 14:27:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Phóng viên Đài chúng tôi từ Công ty TNHH quốc tế đường sắt Trung Quốc được biết, đoạn thử nghiệm đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-Đung, In-đô-nê-xi-a đang xây dựng hiện đã đủ điều kiện kiểm nghiệm và vận hành thử nghiệm.

     Đoàn tàu động lực phân tán chạy trên đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung được vận chuyển tới In-đô-nê-xi-a vào ngày 1/9 đảm nhiệm nghiệm vụ thử nghiệm nhiệt trượt lần này, đây cũng là lần đầu tiên đoàn tàu này ra mắt trên đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung.

    Đường sắt cao tốc Gia-các-ta - Băng-đung có tốc độ thiết kế 350 ki-lô-mét/giờ. Sau khi khánh thành, thời gian từ Gia-các-ta đến Băng-đung sẽ giảm từ hơn 3 tiếng hiện nay xuống còn 40 phút.

Biên tập viên:Sảnh Hoa