Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

2022-11-14 14:30:32(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 13/11, tại Phnôm Pênh, Cam-pu-chia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Liên Hợp Quốc là cơ quan quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Trong tình hình hiện nay, bảo vệ chủ nghĩa đa phương trên cơ bản là bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ vai trò uy tín của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, tiếp tục ủng hộ các nước đang phát triển theo khả năng của mình trong việc thực hiện phát triển kinh tế ổn định và lành mạnh, đối phó biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Gu-tê-rét cho biết, hợp tác giữa Trung Quốc và Liên Hợp Quốc là trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Liên Hợp Quốc đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc về đối phó biến đổi khí hậu, thực hiện phát triển bền vững. Mong cùng Trung Quốc tiếp tục đi sâu hợp tác.

Biên tập viên:Vũ Minh