Diễn đàn quốc tế “Lúa lai viện trợ nước ngoài và an ninh lương thực thế giới” diễn ra tại Bắc Kinh

2022-11-14 14:15:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/11, Diễn đàn quốc tế “Lúa lai viện trợ nước ngoài và an ninh lương thực thế giới” diễn ra tại Bắc Kinh. Nhân sĩ nhiều nước tham dự diễn đàn đã đánh giá cao vai trò tích cực và quan trọng của Trung Quốc trong hợp tác quốc tế về lúa lai, nông nghiệp viện trợ nước ngoài và quản trị nông nghiệp và lương thực toàn cầu, nhất trí bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác nông nghiệp quốc tế, chung tay bảo vệ an ninh lương thực thế giới.

Trong bài phát biểu với hình thức trực tuyến, Thủ tướng Xri Lan-ca cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc đã trồng thành công các giống lúa năng suất cao và nhân rộng đến các nước, điều này sẽ có lợi cho các nước này thực hiện tự cung tự cấp gạo, từ đó thực hiện an ninh lương thực.

Thủ tướng Quần đảo Xô-lô-môn phát biểu với hình thức trực tuyến cho biết, viện trợ lúa lai của Trung Quốc đã trở thành một dự án mang tính tiêu biểu trong viện trợ nước ngoài của Trung Quốc, là biểu hiện của tình hữu nghị chân thành và quan hệ tốt đẹp tin cậy lẫn nhau.

Hơn 170 người, bao gồm đại sứ của khoảng 60 nước tại Trung Quốc, người đứng đầu các bộ ngành liên quan viện trợ nước ngoài của Trung Quốc và đại diện các phương tiện truyền thông trong nước đã tham dự diễn đàn.

Biên tập viên:La Thành