Trung Quốc trình “Báo cáo tiến triển về Trung Quốc thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (năm 2022)”

2022-11-12 16:57:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/11, Ban Liên lạc quốc gia của Trung Quốc về “Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu” chính thức trình “Báo cáo tiến triển về Trung Quốc thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (năm 2022)” lên Ban thư ký Công ước.

Báo cáo đã phản ánh những tiến triển thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định kể từ năm 2020 Trung Quốc cấp nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phát triển xanh và các-bon thấp cũng như tích cực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Báo cáo đã tổng kết các bố trí và biện pháp mới của Trung Quốc kể từ khi cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định, trọng điểm trình bày thiết kế thượng tầng về ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như các tiến triển mới trong việc kiểm soát phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, xây dựng thành thị và nông thôn, giao thông, nông nghiệp và phong trào toàn dân v.v., tổng kết những thành tựu trong chuyển đổi năng lượng xanh và các-bon thấp, củng cố và nâng cao các bể chứa các-bon trong hệ sinh thái, xây dựng thị trường các-bon và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Biên tập viên:La Thành