Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5

2022-11-12 14:43:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đài chúng tôi dẫn lại tin từ Văn phòng chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết, 10 giờ 3 phút ngày 12/11, giờ Bắc Kinh, tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y6, khoảng 10 phút sau, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo dự định, các tấm pin mặt trời của tàu vũ trụ đã được mở ra, nhiệm vụ phóng thu được thành công tốt đẹp. Tiếp theo, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 sẽ ghép nối tự động nhanh chóng với tổ hợp trạm vũ trụ đang hoạt động trên quỹ đạo.

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 chở các vật tư như đồ dùng cho 3 phi hành gia của tàu vũ trụ Thần Châu 15 sẽ sống và làm việc trên trạm vũ trụ trong 6 tháng, chất nổ đẩy, trang thiết bị thử nghiệm, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa