Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc luôn là nước hành động thực tế trong việc ứng phó biến đổi khí hậu

2022-11-10 14:36:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, Trung Quốc luôn là nước hành động thực tế trong việc ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngày 8/11, nước Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 và 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu uỷ thác nhóm chuyên gia độc lập soạn báo cáo chung, kêu gọi hàng năm đầu tư 2000 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ngăn chặn và ứng phó sự ấm  lên toàn cầu. Về việc này, Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, hiện nay, tiến trình biến đổi khí hậu toàn cầu đang đối mặt với những thách thức cam go, các nước đang phát triển là nạn nhân lớn nhất của vấn đề biến đổi khí hậu.

   Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nêu rõ, Trung Quốc thực hiện tích cực chiến lược quốc gia về việc ứng phó biến đổi khí hậu, kiên định đi con đường phát triển ưu tiên sinh thái, xanh và các-bon thấp.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt