Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen

2022-11-10 14:34:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/11, tại Nông Pênh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Cam-pu-chia duy trì trao đổi mật thiết cấp cao, ủng hộ lẫn nhau liên quan đến lợi ích cốt lõi và vấn đề quan trọng mà hai bên cùng quan tâm。

Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, Trung Quốc ủng hộ mở rộng nhập khẩu nông sản phẩm có ưu thế, ủng hộ đẩy nhanh thúc đẩy công nghiệp hóa, thực hiện tốt viện trợ các dự án xây dựng đường sá, y tế, cấp nước, hợp tác sâu sắc trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa..., tăng thêm chuyến bay thẳng giữa hai nước, hoan nghênh lưu học sinh Cam-pu-chia đến Trung Quốc học tập.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, Cam-pu-chia và Trung Quốc là những người bạn chí cốt. Cam-pu-chia kiên định tuân theo chính sách “Một nước Trung Quốc”, ủng hộ việc cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Cam-pu-chia - Trung Quốc. Cam-pu-chia sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân và văn hóa, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương để thúc đẩy quan hệ hai nước đi sâu phát triển.

Biên tập viên:Kiều Quân