Giấc mơ không gian của sinh viên câu lạc bộ vệ tinh

2022-11-09 15:35:25(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

( LẠC THIÊN THẠC: Giáo viên hướng dẫn Câu lạc bộ vệ tinh )

 

LẠC THIÊN THẠC:

10 năm trước, tôi đã nói rằng, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ tự phóng một vệ tinh. Khi đó một số học sinh đã cười và cho rằng tôi lại nói khoác.

 

Cách đây 3 năm vào năm 2019.

Vệ tinh đầu tiên họ chế tạo đã được đưa lên không gian bằng tên lửa

Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Đây là những hình ảnh truyền về từ vệ tinh của họ.

 

Thay đổi lớn nhất trong 10 năm qua của chúng tôi là trẻ em ngày nay dám nghĩ và làm.

Những gì chúng tôi đào tạo không chỉ là làm ra 1,2 cái vệ tinh.

Chúng tôi đào tạo ra người làm ra vệ tinh.

Vì vậy, chúng tôi nói với học sinh của mình rằng, nếu làm khoa học thì các em cần phải nhìn xa hơn nữa, phục vụ tất cả nhân loại.

Biên tập viên:Vũ Minh