Chuyên gia Việt Nam: Báo cáo Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến cả thế giới chứng kiến một Trung Quốc ngày càng mở cửa và tự tin

2022-11-09 15:56:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc đã trở thành bước chuyển quan trọng để cộng đồng quốc tế tìm hiểu Trung Quốc. Tuy đã qua hơn nửa tháng, nhưng Báo cáo Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. PGS. TS Nguyễn An Ninh, Giảng viên cao cấp, chuyên gia nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam cho biết, Báo cáo Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến chúng tôi chứng kiến một Trung Quốc ngày càng mở cửa và tự tin.

PGS. TS Nguyễn An Ninh, Giảng viên cao cấp, chuyên gia nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội của 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam

     Ông Nguyễn An Ninh cho biết, phần mở đầu của báo cáo đã trình lên những thành tựu huy hoàng trong 10 năm qua của Trung Quốc với cả thế giới, đây là sự thắng lợi mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, cũng là cuộc thắng lợi mang tính lịch sử mang tầm ảnh hưởng sâu xa. Trong 10 năm, Trung Quốc đã đón chào 100 năm kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử công kiên thoát nghèo, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, mang ý nghĩa hiện thực to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu xa. Ông Nguyễn An Ninh cho rằng, 10 năm qua, bản chất là một giai đoạn cần nhiều sáng tạo, thận trọng và dũng cảm để vượt qua những nếp tư duy cũ, cách làm cũ, để tiến vào và vượt qua “vùng nước sâu” của “cải cách, khai phóng”, để đạt tới một trình độ phát triển mới.

     Ông Nguyễn An Ninh nêu rõ, Báo cáo của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm túc và nghiêm khắc nhìn nhận “một loạt mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm đã tích tụ trong thời gian dài và mới xuất hiện”, thấy được những “tồn tại, thiếu sót cùng không ít khó khăn và vấn đề” để tích cực giải quyết. Ông nói: “10 năm trước, khi cải cách của Trung Quốc vẫn đang tràn đầy năng lượng; khi sự thăng bằng, cân đối của kinh tế - xã hội vẫn có thể đạt được bằng “phát triển hài hòa” và “phát triển khoa học” nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn không thỏa mãn và vẫn tiếp tục đổi mới lý luận, Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới được đề xuất. Thực tiễn 10 năm qua đã bước đầu xác nhận: đó là một hướng tư duy đúng. Điều rút ra ở đây là: đổi mới tư duy về Chủ nghĩa xã hội và xây dựng Chủ nghĩa xã hội là một quá trình liên tục và Đảng lãnh đạo sự nghiệp ấy phải thường xuyên vượt qua chính mình!”.   

     Đối với “hiện đại hóa mô hình Trung Quốc” trong báo cáo, ông Nguyễn An Ninh cho biết, theo ông, trước tiền đề hấp thu đầy đủ thành quả xuất sắc các nền văn minh thế giới, “hiện đại hoá mô hình Trung Quốc” được kết hợp giữa lô-gích bình thường với tình hình thực tế của bản thân nước mình, là hiện đại hoá có quy mô dân số to lớn, là hiện đại hoá mà toàn thể nhân dân cùng giàu có, là hiện đại hoá được điều phối kết hợp giữa các nền văn minh vật chất và các nền văn minh tinh thần, là hiện đại hoá chung sống hài hoà giữa con người với thiên nhiên, là hiện đại hoá đi con đường phát triển hoà bình. Ông Nguyễn An Ninh nói: “Đây là hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, vừa có đặc trưng chung của hiện đại hoá các nước, cũng mang đặc sắc Trung Quốc phù hợp tình hình nước mình.”.

     PGS. TS Nguyễn An Ninh cho biết, trong Báo cáo Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu với cộng đồng quốc tế. Những sáng kiến này mà Trung Quốc nêu ra đáng để cả thế giới quan tâm và cùng nỗ lực, thể hiện Trung Quốc mong xiết tay với cả thế giới, để ứng phó thách thức, thực hiện nguồn động lực cùng phát triển. Trung Quốc là một nước lớn dân số, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc đang tác động tích cực đến trên 20% dân cư của trái đất hiện nay. Báo cáo Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành cửa sổ tìm hiểu Trung Quốc của cả thế giới, khiến thế giới chứng kiến một Trung Quốc ngày càng mở cửa và tự tin.

Biên tập viên:Sảnh Hoa