“Báo cáo phát triển năng lượng thế giới 2022” dự báo mức tăng nhu cầu điện lực của toàn cầu sẽ chậm lại - Lượng tăng trưởng cung ứng điện phần lớn tại Trung Quốc

2022-11-07 14:36:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/11, Trung tâm nghiên cứu an ninh năng lượng quốc tế (Viện nghiên cứu sinh) Đại học Khoa học Xã hội và Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học Xã hội Trung Quốc đã phối hợp công bố “Sách xanh Năng lượng thế giới: Báo cáo phát triển năng lượng thế giới 2022”. Sách xanh nêu rõ, năm 2023 và 2024, mức tăng của nhu cầu điện lực toàn cầu sẽ chậm lại, năng lượng tái tạo là nguồn chính tăng lượng cung ứng điện. Đến năm 2034, lượng cun gứng điện bằng năng lượng tái tạo sẽ chiếm tới 32% tổng lượng cung ứng điện toàn cầu.

Sách xanh nêu rõ, năm 2023 và 2024, nhu cầu điện lực toàn cầu sẽ lần lượt tăng 2,6% và hơn 2%. Dự kiến từ năm 2021 – 2024, lượng tăng trưởng cung ứng điện gia tăng phần lớn tại Trung Quốc, mức tăng chiếm khoảng một nửa tổng lượng tăng trưởng dòng toàn cầu. 

Biên tập viên:Kiều Quân