Hội nghị cấp Bộ trưởng Hội nghị lần thứ 14 Các bên tham gia Công ước về các vùng đất ngập nước thông qua “Tuyên bố Vũ Hán”

2022-11-07 15:26:30(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 14 Các bên tham gia Công ước về các vùng đất ngập nước ngày 6/11 bế mạc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hội nghị chính thức thông qua “Tuyên bố Vũ Hán”, kêu gọi các bên áp dụng hành động, ngăn chặn và xoay chuyển rủi ro do thoái hóa đất ngập nước toàn cầu gây nên.

“Tuyên bố Vũ Hán” là thành quả chính của hội nghị lần này. Tuyên bố chỉ rõ, kể từ khi ký kết “Công ước về các vùng đất ngập nước” 51 năm qua, mặc dù đã chỉ định 2.466 vùng đất ngập nước quan trọng quốc tế, nhận định 43 thành phố đất ngập nước, đưa ra 19 sáng kiến khu vực, các bên đã đóng góp nhiều nỗ lực cho thực hiện bảo tồn bền vững các vùng đất ngập nước, nhưng diện tích đất ngập nước toàn cầu vẫn giảm đi 35%.

Biên tập viên:Thu Nguyệt