Nghiên cứu khoa học trên đỉnh Mt. Qomolangma

2022-11-07 16:46:32(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Nhiệm vụ quan trọng của chuyến thám hiểm khoa học trên Cao nguyên Thanh Tạng lần thứ hai là khám phá và khảo sát về thay đổi khí hậu và môi trường của Cao nguyên Thanh Tạng.

Các mẫu lõi băng có thể tiết lộ những thay đổi về khí hậu và môi trường từ hàng nghìn năm trước.  Bằng cách ghi lại tác động của hoạt động con người, chúng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu sự nóng lên của toàn cầu.


Tại sao phải nghiên cứu lõi băng?

Lõi băng có tính thay thế trong nghiên cứu thay đổi môi trường toàn cầu.

Biên tập viên:Vũ Minh