Bắc đẩu của Trung Quốc là “Bắc Đẩu của thế giới”

2022-11-06 14:06:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, tại A-bu Da-bi, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất đã diễn ra Đại hội đồng khóa 16 Ủy ban Quốc tế Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, đại diện Pa-ki-xtan bình luận rằng, “tôi tin chắc rằng hệ thống Bắc Đẩu có thể góp phần cho sự phát triển quốc tế, đặc biệt có thể hỗ trợ các nước đang phát triển nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”. Sách trắng “Hệ thống Bắc Đẩu Trung Quốc trong kỷ nguyên mới” do Trung Quốc công bố ngày 4/11 đã chứng minh đầy đủ điều này.

Trong thời kỳ đầu xây dựng, hệ thống Bắc Đẩu đã coi việc xây dựng, ứng dụng và hợp tác quốc tế là “ba cỗ xe”. Hệ thống Bắc Đẩu hiện đã ký tuyên bố chung bao trùm và thao tác lẫn nhau với hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống định vị GLONASS, và điều phối tần số với hệ thống định vị vệ tinh Galileo. Bên cạnh đó, Trung Quốc xây dựng cơ chế hợp tác với tổ chức và quốc gia nhiều khu vực như châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh, ký hơn 50 văn kiện thành quả gồm thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ, lộ trình hợp tác định vị vệ tinh kể từ năm 2016.

Trong đó, điều đáng nói là dịch vụ tin nhắn ngắn SMS và tìm kiếm cứu nạn quốc tế của hệ thống Bắc Đẩu. Đây là sự cổ vũ tinh thần to lớn đối với người cầu cứu, cũng là sự đóng góp cho công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn quốc tế.

Điều đáng quan tâm là, sách trắng còn lần đầu tiên quy hoạch lộ trình phát triển của hệ thống Bắc Đẩu tầm nhìn đến năm 2035. Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống Bắc Đẩu thế hệ mới tiên tiến hơn, với chức năng mạnh mẽ hơn và dịch vụ chất lượng hơn. Như vậy có nghĩa là đến lúc đó, mọi người bất cứ ở nơi nào, vào thời điểm nào trên thế giới đều có thể thụ hưởng công nghệ thời gian và không gian an toàn, đáng tin cậy của hệ thống Bắc Đẩu. Bắc Đẩu trong kỷ nguyên mới sẽ phục vụ toàn cầu và mang lại hạnh phúc tốt hơn cho nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân