Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm BRICS Marcos Troyjo: Vai trò của Trung Quốc trong cơ chế Nhóm BRICS hết sức quan trọng

2022-11-05 16:14:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời câu hỏi về đánh giá như thế nào về vai trò của Trung Quốc trong thúc đẩy và tăng cường hợp tác Nhóm BRICS trong chương trình phỏng vấn của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của Nhóm BRICS Marcos Troyjo cho biết, vai trò của Trung Quốc hết sức quan trọng. Khái niệm Nhóm BRICS được đề xuất vào khoảng năm 2000, quy mô kinh tế của Trung Quốc lúc đó chỉ bằng khoảng 1/8 hôm nay. Trong khi hiện nay, Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của nhiều nước Nhóm BRICS. Hợp tác Nhóm BRICS không chỉ giới hạn trên lĩnh vực kinh tế-thương mại, mà còn tổ chức nhiều hội nghị cấp Bộ trưởng trên lĩnh vực môi trường, y tế, khoa học-công nghệ, nói lên đối thoại giữa các nền kinh tế thực sự mang tính đổi mới. Sự tương tác chặt chẽ, cơ chế đối thoại định kỳ như vậy góp phần quan trọng cho hợp tác toàn cầu. Bởi vậy, Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng trong cơ chế Nhóm BRICS.

Biên tập viên:Kiều Quân