Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 5

2022-11-04 21:40:43(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tối 4/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trực tuyến nhan đề “Cùng sáng tạo tương lai tươi đẹp cởi mở, phồn vinh” tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra tại Thượng Hải. 

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở. Trung Quốc sẽ thúc đẩy các nước và các bên chia sẻ cơ hội thị trường lớn của Trung Quốc, thúc đẩy các nước và các bên chia sẻ cơ hội mở cửa loại hình chế độ, thúc đẩy các nước và các bên chia sẻ cơ hội sâu sắc hợp tác quốc tế.

Biên tập viên:Hạ Vi