Cả nước Trung Quốc xây thêm 29 khu thí điểm thúc đẩy sáng tạo thương mại nhập khẩu quốc gia

2022-11-04 14:36:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/11 công bố thông tin cho biết, 8 bộ ngành như Bộ Thương mại, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, v.v., quyết định, xây thêm 29 khu thí điểm thúc đẩy sáng tạo thương mại nhập khẩu quốc gia.

Người phụ trách Vụ Ngoại thương Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chủ động mở rộng nhập khẩu, là nội dung quan trọng trong việc thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao của Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, đã có 43 khu thí điểm nhập khẩu. Hoan nghênh doanh nhân và nhà đầu tư các nước và khu thí điểm nhập khẩu sâu sắc hợp tác thiết thực, cùng thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại quốc tế, cùng chia sẻ cơ hội phát triển mở cửa của Trung Quốc.

Người  phụ trách này cho biết, Trung Quốc đã liên tục 13 năm giữ vị trí là nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới, là thị trường xuất khẩu của 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường nhập khẩu chính của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Biên tập viên:Hạ Vi