Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cố gắng đảm bảo mỗi một người tị nạn đều được bảo vệ

2022-11-03 14:10:45(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/11, khi lắng nghe thông báo của chuyên viên cao cấp Liên Hợp Quốc chuyên trách công việc tị nạn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc sẽ trước sau như một ủng hộ công việc của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và chuyên viên cao cấp công việc tị nạn, cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường độ huy động nguồn lực, cố gắng đảm bảo mỗi một người tị nạn đều được bảo vệ.

Phó Đại sứ Cảnh Sảng cho biết, tổng số người tị nạn và người vô gia cư toàn cầu năm 2022 lần đầu tiên vượt 100 triệu. Các nước đang phát triển đã tiếp nhận 83% người tị nạn toàn cầu, các nước phát triển cần phải thiết thực thi hành cam kết viện trợ, giúp các nước đang phát triển giảm bớt sức ép.

Biên tập viên:Hải Vân