Tất cả các ga hàng hóa đoạn Lào Đường sắt Trung- Lào được đưa vào sử dụng

2022-11-02 13:24:44(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/11, ga Muangxai của tuyến đường sắt Trung - Lào ở miền Bắc Lào đã mở dịch vụ vận chuyển hàng hóa, cho đến nay, đoạn đường ở Lào trên tuyến đường sắt Trung - Lào đã mở 7 ga hàng hóa, đánh dấu việc đưa vào sử dụng tất cả các ga hàng hóa trên tuyến đường sắt Trung - Lào, tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng lượng vận chuyển hàng hóa trong năm tới.

Đường sắt Trung - Lào đi vào hoạt động vào ngày 3/12/2021. Tính đến ngày 31/10/2022, đoạn đường ở Lào trên tuyến đường sắt Trung - Lào đã tổng cộng vận chuyển 1 triệu 718 nghìn tấn hàng hóa, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tháng là 17,09%.

Biên tập viên:Thanh Đóa