Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương hội kiến Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

2022-11-02 10:37:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương hội kiến Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 1/11, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương đã lần lượt hội kiến Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư cho biết, Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục mật thiết giao lưu, hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, kỳ vọng Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Trung - Việt thu được thành quả mới.

Trong cuộc hội kiến, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương cho biết, Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai trao đổi kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực tham gia công việc chính trị, v.v. đóng góp tích cực cho xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi, hợp tác với Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển.

Biên tập viên:Dung Dung