Tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường và sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt

2022-11-01 21:52:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và thay mặt Đảng và chính phủ Trung Quốc trao tặng “Huân chương hữu nghị” nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía Trung Quốc đã thông báo với phía Việt Nam những thành quả chủ yếu của Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh giá cao Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy Trung Quốc hoá, thời đại hóa Chủ nghĩa Mác, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ nhất, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo, không ngừng phát triển và hoàn thiện nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, tính toán tổng thể phát triển kinh tế và phòng chống dịch Covid-19 thu được thành quả chiến lược quan trọng, đã thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, là thực tiễn sinh động, kinh nghiệm quý báu đáng để các nước đang phát triển tham khảo.

Việt Nam chúc và tin tưởng Đảng, chính phủ, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Tung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình nhất định có thể hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai - xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Trung Quốc chúc và tin tưởng Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tất sẽ sớm xây dựng Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò quan trọng hơn cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Hai bên nhấn mạnh, cần phải kiên định bất di bất dịch kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình thực tế của nước mình, cùng phấn đấu vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Hai bên cần phải thực tiễn mục tiêu, lý tưởng và sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt trong thời đại mới phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài.

Hai bên nêu rõ, cần phải tăng cường trao đổi chiến lược, tin cậy chính trị, kiên trì bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nắm chắc phương hướng tiến lên đúng đắn của quan hệ Trung-Việt; đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy hài hòa ích giữa hai nước, góp phần mang lại hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, đặc biệt kết nối gặp gỡ, gia tăng hiểu biết và gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trẻ; xử lý thỏa đáng sự bất đồng liên quan trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cục diện quan hệ Trung-Việt và hòa bình, ổn định ở khu vực, tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của hai nước; tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế, chung tay ứng phó với các thách thức mang tính khu vực và toàn cầu, góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, thúc đẩy cùng nhau phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Trung-Việt, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt trong thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân