Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính sẽ thăm Xin-ga-po và chủ trì triệu tập Hội nghị cơ chế hợp tác hai nước Trung Quốc - Xin-ga-po

2022-11-01 15:49:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 31/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Xin-ga-po Heng Swee Keat (Vương Thụy Kiệt), Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính sẽ thăm Xin-ga-po từ ngày 1 - 2/11, và cùng ông Heng Swee Keat đồng chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 18 của Ủy ban hợp tác hai nước Trung Quốc - Xin-ga-po, Hội nghị lần thứ 23 của Hội đồng Điều phối chung khu công nghiệp Tô Châu Trung Quốc - Xin-ga-po, Hội nghị lần thứ 14 của Hội đồng Điều phối chung thành phố sinh thái Thiên Tân Trung Quốc - Xin-ga-po, Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng Điều phối chung Dự án thí điểm kết nối chiến lược (Trùng Khánh) Trung Quốc - Xin-ga-po.

Biên tập viên:Dung Dung