Tổ chức Lao động Quốc tế: Nhiều cuộc khủng hoảng đe dọa thị trường lao động toàn cầu

2022-11-01 11:07:34(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổ chức Lao động Quốc tế ngày 31/10 ra “Báo cáo giám sát lao động thế giới” mới nhất cho thấy, do khủng hoảng kinh tế và chính trị đan xen đang đe dọa sự phục hồi của sức lao động toàn cầu, hiện tượng thất nghiệp và bất bình đẳng sẽ gia tăng, tăng trưởng việc làm toàn cầu sẽ chậm lại rõ rệt trong quý cuối cùng của năm 2022.

Báo cáo kêu gọi thông qua đối thoại đưa ra chính sách để ứng phó thị trường lao động ảm đạm.

Biên tập viên:Hạ Vi