Thượng Hải khởi động chương trình đào tạo “Nhà khoa học tương lai”

2022-10-31 11:04:21(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/10, tại “Đại hội T khoa học”diễn đàn nhà khoa học hàng đầu thế giới, chương trình đào tạo “Nhà khoa học tương lai” chính thức khởi động. Chương trình này do Trung tâm Thượng Hải của Hiệp hội Nhà khoa học hàng đầu thế giới và Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải phối hợp tổ chức, nhằm thông qua tài nguyên nhà khoa học hàng đầu thế giới, thúc đẩy đào tạo nhân tài sáng tạo thanh thiếu niên.

Chương trình này sẽ chọn lọc 100 học sinh trung học có nền tảng và tiềm năng sáng tạo khoa học tốt đẹp, thông qua một năm chuyên tâm đào tạo, bình chọn ra 10 “nhà khoa học tương lai”, và ra mắt “Đại hội T khoa học” Diễn đàn Nhà khoa học hàng đầu thế giới năm sau.

“Hỗ trợ thanh niên trưởng thành” luôn là một trong 3 sứ mệnh của Hiệp hội Nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi