Trung Quốc ban hành Luật Bảo vệ sông Hoàng Hà để bảo vệ dòng sông mẹ

2022-10-31 15:12:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 30/10, phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Khóa 13 đã bỏ phiếu thông qua Luật Bảo vệ sông Hoàng Hà. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2023.

Để tăng cường bảo vệ sinh thái và môi trường của lưu vực sông Hoàng Hà, đảm bảo an toàn cho sông Hoàng Hà, thúc đẩy sử dụng tiết kiệm và tận dụng tài nguyên nước, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, bảo vệ, kế thừa và phát triển văn hóa sông Hoàng Hà, thực hiện sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa, Luật Bảo vệ sông Hoàng Hà đã được xây dựng và thực thi nhằm cung cấp sự đảm bảo mạnh mẽ cho thúc đẩy bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao của lưu vực sông Hoàng Hà trên quỹ đạo pháp chế.

Ngoài ra, bộ luật này cũng đề xuất tăng cường bảo vệ, kế thừa và phát huy văn hóa sông Hoàng Hà.

Biên tập viên:Dung Dung