Trung Quốc thông qua Luật Bảo vệ quyền và lợi ích phụ nữ sửa đổi

2022-10-31 12:00:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/10, phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Trung Quốc đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Luật Bảo vệ quyền và lợi ích phụ nữ sửa đổi đã phản hồi tích cực các vấn đề xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ hiện nay trong các lĩnh vực như giáo dục, việc làm, phân phối tài sản và các quyền cá nhân.

Luật Bảo vệ quyền và lợi ích phụ nữ sửa đổi nêu rõ, nhà nước cần phải áp dụng những biện pháp cần thiết thúc đẩy bình đẳng giữa nam và nữ, loại bỏ kỳ thị đối với phụ nữ dưới mọi hình thức, nghiêm cấm việc loại trừ và hạn chế phụ nữ sở hữu và thực hiện các quyền và lợi ích. Chủ nhiệm Văn phòng Pháp luật Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Quách Lâm Mậu cho biết, Luật Bảo vệ quyền và lợi ích phụ nữ sửa đổi đề xướng toàn xã hội tôn trọng và yêu thương phụ nữ, cung cấp hỗ trợ cần thiết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo và thúc đẩy phụ nữ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực. 

Biên tập viên:Thanh Đóa