Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của hai nước Trung – Việt đối với phát triển quan hệ hai nước, hai đảng

2022-10-31 21:41:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Đồng chí Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tôi đón tiếp sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyến thăm lần này cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của chúng ta đối với phát triển quan hệ hai nước, hai đảng Trung - Việt. Hiện nay, sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và quan hệ hai đảng, hai nước Trung-Việt đang đối diện với cơ hội mới, thách thức mới, tôi sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư đi sâu trao đổi ý kiến về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hai nước và sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước Trung-Việt.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Về phần mình, tôi cũng đã làm đúng theo lời hứa với đồng chí Tập Cận Bình là nếu điều kiện cho phép thì tôi sẽ thăm Trung Quốc là nước đầu tiên sau khi tôi được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng riêng năm 2021. Một lần nữa tôi thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với những đóng góp to lớn và vai trò lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình với toàn Đảng, toàn dân tạo ra những thay đổi vĩ đại trong mười năm của thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và đối với uy tín sâu rộng của đồng chí Tập Cận Bình trong cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Vũ Minh