Vụ Thu Đông năm nay của Trung Quốc đã thu hoạch gần 90%

2022-10-30 14:17:27(GMT+08:00) Renmin
Chia sẻ:

Phóng viên Nhân dân Nhật báo Trung Quốc từ Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc được biết, đến nay, vụ Thu Đông Trung Quốc đã thu hoạch gần 90%. Sản xuất lương thực năm nay ổn định và có chiều hướng tốt, vụ Hè Thu đã thành công, lương thực cả năm có triển vọng bội thu.

Tin cho biết, sản lượng lương thực vụ Hè Thu năm nay đạt 14,74 triệu tấn, tăng 1435 nghìn tấn so với năm ngoái, vụ Thu Đông có triển vọng được bội thu.

Biên tập viên:Thanh Đóa