Phát huy tinh thần Diên An và tinh thần Hồng Kỳ Cừ, thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện

2022-10-30 13:35:26(GMT+08:00) Renmin
Chia sẻ:

Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc: Từ ngày 26-28/10, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm và khảo sát tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây và thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam và có bài phát biểu quan trọng. Bài phát biểu của Tổng Bí thư đã được cán bộ quần chúng ở địa phương đồng tình và thảo luận sôi nổi. Mọi người cho biết, nhất định ghi nhớ lời dặn của Tổng Bí thư, nghiêm túc học tập quán triệt tinh thần Đại hội XX của Đảng, kiên trì ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, phát huy tinh thần Diên An và tinh thần Hồng Kỳ Cừ, củng cố và mở rộng thành quả của cuộc chiến công kiên thoát nghèo, thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện, phấn đấu bền bỉ nhằm thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Biên tập viên:Vũ Minh