Tại sao Tổng Bí thư Tập Cận Bình thăm hai nơi này trong chuyến khảo sát trong nước đầu tiên sau Đại hội Đảng lần thứ XX

2022-10-29 15:00:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 26-28/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thăm và làm việc tại Diên An, tỉnh Thiểm Tây và An Dương, tỉnh Hà Nam, đây là chuyến khảo sát trong nước đầu tiên của đồng chí sau Đại hội Đảng lần thứ XX.

Chuyến khảo sát rời khỏi Bắc Kinh của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã truyền đi một thông điệp rõ ràng: cần phải làm tốt việc của nhân dân, để thành quả xây dựng hiện đại hóa tạo phúc lợi nhiều hơn, công bằng hơn cho toàn thể nhân dân, cần phải kế thừa tốt gen đỏ cách mạng, cần phải kế thừa tốt văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, tăng cường sức mạnh tinh thần thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Vũ Minh