Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á lũy kế huy động các loại vốn hơn 85 tỷ Đô-la Mỹ trong gần 7 năm hoạt động kinh doanh, kêu gọi tăng cường hợp tác và kết nối khu vực

2022-10-27 14:23:06(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Hội đồng thống đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/10. Hội nghị thường niên lần này tập trung đi sâu thảo luận các vấn đề như vai trò then chốt của xây dựng cơ sở hạ tầng trong việc thúc đẩy kinh tế phục hồi và tăng trưởng, tăng cường kết nối xuyên biên giới, v.v.. 

Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng thống đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á Kim Lập Quần cho biết, trong gần 7 năm qua, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á lũy kế huy động các loại vốn hơn 85 tỷ USD. Trong tương lai, sẽ thúc đẩy hợp tác và kết nối khu vực, giúp các thành viên thực hiện phát triển xanh.

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á là một tổ chức quốc tế đa phương kiểu mới do Trung Quốc khởi xướng và thành lập trong thế kỷ 21, tháng 1/2016 bắt đầu đi vào hoạt động.

Hiện nay, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á đã từ 57 thành viên sáng lập phát triển đến nay có 105 thành viên đến từ 6 châu lục thế giới, lũy kế phê chuẩn 191 dự án, mang lại lợi ích cho 33 thành viên trong và ngoài khu vực châu Á.

Biên tập viên:Vũ Minh