Phóng sự chân dung dài 20.000 chữ cho biết chi tiết quản lý đất nước của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc, giải mã nền tảng tư tưởng và lý luận của nhà lãnh đạo

2022-10-26 18:44:59(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Ngày 25/10, Tân Hoa xã—hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đăng phóng sự chân dung dài hơn 20.000 chữ mang tựa đề “Tập Cận Bình: Người dẫn đường trên hành trình mới”, cho biết những chi tiết quản lý đất nước và cuộc sống của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình, giải mã nền tảng tư tưởng và lý luận của thực tiễn quản lý đất nước của đồng chí Tập Cận Bình. 

Tại Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX diễn ra mới đây, đồng chí Tập Cận Bình được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thông lệ, hãng thông tấn nhà nước đăng phóng sự chân dung của nhà lãnh đạo tối cao của đảng cầm quyền. 

Bài phóng sự viết, là Tổng Bí thư đầu tiên sinh ra sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chí Tập Cận Bình cảm nhận được niềm tự hào về nước cộng hòa “đứng lên”, hăng hái dấn thân vào công cuộc cải cách mở cửa, quy hoạch một cách hệ thống về sự phát triển lâu dài của Trung Quốc, dẫn dắt nhân dân các dân tộc Trung Quốc “phát triển lớn mạnh”. Đồng chí Tập Cận Bình rất được người dân ủng hộ, cũng rất được nhà nghiên cứu và lãnh đạo các đảng, các nước khẳng định và ca ngợi. 

Bài phóng sự cho biết, lúc đồng chí Tập Cận Bình bắt đầu làm Tổng Bí thư cách đây 10 năm, Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức như tham nhũng, ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu – nghèo, v.v., Tổng Bí thư Tập Cận Bình thực thi phương châm chiến lược quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, đã phát huy vai trò then chốt trong việc xây dựng lại đảng cầm quyền; Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề ra, dân chủ của Trung Quốc là dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, là dùng để giải quyết những vấn đề cần giải quyết cho nhân dân, chứ không phải dân chủ hình thức được đánh thức trong lúc bỏ phiếu, rồi chuyển sang chế độ ngủ yên sau khi bỏ phiếu; Là Chủ tịch nước Trung Quốc đầu tiên tuyên thệ trước Hiến pháp, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện do đồng chí thúc đẩy triển khai là một cuộc cách mạng sâu sắc về quản lý đất nước; Đồng chí Tập Cận Bình kiên trì tôn chỉ “phát triển phải lấy nhân dân làm trung tâm”, đề ra quan điểm phát triển mới có các đặc trưng gồm: đổi mới sáng tạo, điều phối, xanh, cởi mở và cùng hưởng, thúc đẩy thực hiện sự cùng giàu cho toàn thể nhân dân. 

Bài phóng sự tái hiện nghị lực, dũng khí và tính bền bỉ của đồng chí Tập Cận Bình khi ứng phó các rủi ro, thách thức trong và ngoài nước một cách rất chi tiết. 

Bài phóng sự còn điểm lại các sự kiện gồm chuyến công du nước ngoài, tham dự hội nghị quốc tế, thúc đẩy những sáng kiến và biện pháp cho các vấn đề mang tính toàn cầu của đồng chí Tập Cận Bình, chỉ rõ đồng chí Tập Cận Bình ca ngợi tính đa dạng của nền văn minh nhân loại, chủ trương hướng tới “vườn bách thảo” về nền văn minh nhân loại với trăm hoa đua nở, khoe sắc; Quan niệm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại do đồng chí Tập Cận Bình đề ra đã được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hiến pháp Trung Quốc, cũng được đưa vào văn kiện quan trọng của Liên Hợp Quốc. 

Bài phóng sự chỉ rõ, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình dẫn dắt là nhằm dốc sức giải quyết nhiều vấn đề nan giải liên quan đến sự phát triển của xã hội loài người, được coi là tạo ra một hình thái mới của văn minh nhân loại. Theo bức tranh phát triển do đồng chí Tập Cận Bình quy hoạch, đến năm 2035, Trung Quốc—nước đang phát triển lớn nhất thế giới cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một quốc gia có hơn 1 tỷ dân hoàn thành hiện đại hóa. Bằng phương thức độc đáo của mình, Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn trong tiến trình hiện đại hóa của thế giới, là cống hiến lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. 

Phần cuối của bài phóng sự chỉ rõ, Trung Quốc đã mở ra hành trình mới thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng một thế giới hòa bình lâu dài, an ninh phổ biến, cùng thịnh vượng, cởi mở, bao trùm, xanh, sạch, đẹp theo quan niệm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Duy Hoa